Ogólna

Zadania Marynarki Wojennej

Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej.

Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Marynarka Wojenna utrzymuje zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. W ramach dostosowania sił morskich Rzeczypospolitej Polskiej do wymagań sojuszniczych, Marynarka Wojenna dysponować będzie jednostkami zapewniającymi aktywny udział w projekcji sił połączonych NATO i UE. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi zadaniami Marynarki Wojennej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny są: ochrona polskich interesów na morzu; ochrona morskiej granicy państwowej we współdziałaniu z Morskim Oddziałem Straży Granicznej; zapewnienie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności; ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich; ratowanie życia na morzu; realizacja polskiej, morskiej racji stanu; współpraca z siłami morskimi innych państw; udział w operacjach pokojowych; obrona państwa podczas wojny przed atakiem od strony morza; utrzymanie panowania na morzu podczas wojny w odpowiedniej strefie obrony we współdziałaniu z Siłami Powietrznymi czy obrona wybrzeża i terenów nadmorskich przy współpracy z Wojskami Lądowymi i Siłami Powietrznymi.

Do realizacji zadań Marynarka Wojenna posiada w swym składzie siły morskie, lotnicze i lądowe. Do morskich pływających zalicza się okręty i jednostki pomocnicze: okręty rakietowe, okręty podwodne, okręty zwalczania okrętów podwodnych, trałowce i niszczyciele min, stawiacze min, okręty szkolne, okręty ratownicze, okręty rozpoznawcze, okręty hydrograficzne, okręty logistyczne, pomocnicze jednostki pływające.