Ogólna

Domy opieki dla chorych na Alzheimera na Mazowszu – jakie powinny być?

Na całym świecie, żyje ponad 40 milionów osób, które cierpią na chorobę Alzheimera. Mimo, że głównie są to osoby po 65 roku życia, największy odsetek spotyka się u tych, którzy ukończyli już 80 lat. Jest to choroba, której skutki są bardzo nieprzyjemne dla chorego, jak i jego rodziny. Prowadzi bowiem do zmiany osobowości i nieodwracalnych zmian w mózgu. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że bliscy takiej osoby muszą, naprawdę poświęcić się dla opieki chorego.

Gdy jesteśmy pewni, że bliskiej nam osobie doskwiera Alzheimer domy opieki Mazowieckie okażą się dobrym rozwiązaniem, o ile będziemy wiedzieli w jaki sposób ich szukać i na co zwracać uwagę.

Co sprawia, że wymagany jest pobyt w specjalnym ośrodku?

Najwięcej zależy do tego, w jak bardzo zaawansowanym stadium jest choroba. Z pewnością będzie w stanie ocenić to dobry lekarz. Należy wówczas podjąć decyzję, czy konieczne jest to, aby chory trafił do domu seniora, czy też może on pozostać w domu, pod opieką rodziny i nadzorowany przez okresowe wizyty lekarskie. Jednak pamiętajmy, że dom opieki dla chorych na Alzheimera w Warszawie, to prawie zawsze najlepsze rozwiązanie, a niekiedy i jedyne.

Będzie to wyjście z sytuacji, gdy w związku z poważnym stanem, chory może zagrażać swemu bezpieczeństwu oraz swoim bliskimi. Wyznacznikiem pogorszenia się stanu pacjenta, który często się stosuje – jest etap przejścia na pampersy. Z uwagi na to, że decyzja o oddaniu do ośrodka jest trudna, zaleca się kontakt z psychologiem. Dodatkowo, istnieją też specjalne grupy wsparcia oraz poradnie.

Dzięki prężnemu rozwojowi technologii i informatyki, wciąż powstają coraz to nowe rozwiązania, które mają w znaczny sposób przyspieszyć proces leczenia alzheimera. Będą to chociażby specjalne moduły sterujące głosem i rozpoznające mowę oraz różnego typu inne urządzenia, mające wspomagać uczenie równowagi. Możliwe, że za pewien czas w sprzęty te, będą wyposażone domy opieki oraz cierpiących na te chorobę.

Najlepszy dom opieki dla chorych na Alzheimera? – czyli właściwie jaki?

Istnieją domy opieki prywatne oraz państwowe, w których pobyt jest stały bądź tylko dzienny. Spotkamy się też z zakładamy pielęgnacyjno opiekuńczymi, działającymi przez 24 godziny na dobę. Domy opieki są regularnie kontrolowane, czy aby na pewno spełniają wszelkie wymagania i unijne standardy. Personel musi odpowiednio traktować pacjenta i jego rodzinę. W relacjach miedzy nimi, powinna być widoczna empatia oraz szacunek. Istotnych będzie jeszcze kilka kwestie, które można sformułować jako pytania – czy jesteśmy dostatecznie o wszystkim informowani? Czy podopieczni traktowani są indywidualnie? Czy problemu nie stanowi to, że chory weźmie ze sobą jakiekolwiek pamiątki lub elementy wystroju? Czy angażuje się rodzinę chorego, to współtworzenia planu opieki?

Ważne będzie także, czy dana placówka elastycznie podchodzi do kwestii godzin odwiedzin. Będąc na miejscu, możemy zaobserwować, jak prezentują się pacjenci, czy ich stan wygląda dobrze, czy mają towarzystwo oraz czy są w dobrym nastroju. Pamiętajmy, że starsze osoby powinni być traktowani tak samo, jak wszyscy dorośli. Nie ma konieczności używania specjalnych zwrotów, a tym bardziej pobłażliwego tonu.

Przekonajmy się, czy na jednego pracownika, nie przypada za duża ilość chorych. W tym aspekcie, powinny być zachowane odpowiednie proporcje. Każdemu pacjentowi, powinno się okazywać tyle samo uwagi. Są to sprawy, które bezpośrednio oddziaływają na to, jak w danym ośrodku wygląda poziom opieki.