sport i rekreacja

Bagażniki samochodowe, walka z konkurencja i rynek turystyczny

Łatwości wejścia na rynek nie towarzyszy jednak łatwość ekspansji. Okoliczności ułatwiające wejście determinują nawet poniekąd trudność egzystencji przedsiębiorstw decydujących się także na bagażniki samochodowe. Rynek turystyczny składa się z wielu kupu­jących oraz z wielu sprzedających, gotowych do wykorzystania pojawiającej się…