społeczeństwo

aktualności biznes i ekonomia społeczeństwo

Jak stać się mówcą doskonałym? Wybierz wizerunek w biznesie szkolenia!

Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś okazji występować przed dużą publicznością, lęk przed takimi wystąpieniami jest rzeczą naturalną i zrozumiałą. Na szczęście, znane są skuteczne sposoby na pokonanie tego problemu. Decydując się na kompleksowe wizerunek w biznesie szkolenia, poznasz techniki prawidłowego…

społeczeństwo

Struktura zagrożeń społecznych w Polsce

Według danych z Diagnozy Społecznej najwyższy odsetek ludności kraju jest zagrożony wykluczeniem fizycznym – 14,4%, następnie strukturalnym – 11,8% i normatywnym – 3,3%. Wśród zagrożonych przeważają mężczyźni, osoby o niskim statusie wykształcenia, mieszkańcy miast do 10 tys. mieszkańców, samotne matki…

społeczeństwo

Destrukcyjny krąg oddziaływania przemocy

Groźne jest to, iż skutki psychologiczne pozostawania w relacji opartej na przemocy można zaobserwować jeszcze po wielu latach od jej ukończenia. Aspekt ten skutkuje tym, że osoby dorosłe doświadczające przemocy w okresie dzieciństwa z reguły mają również upośledzone umiejętności rodzicielskie,…

dom opieki dla osób z alzheimerem Kraków

Dom opieki dla osób z alzheimerem Kraków w aspekcie praw seniorów Alzheimer, czyli domy opieki Faktem jest, że Unia Europejska zorganizowała oraz sfinansowała długi szereg konferencji. Ich głównym celem było uświadomienie odpowiednich ministerstw z poszczególnych państw o nowszych rozwiązaniach polityki…